Xử lý nước thải bia

Nội dung bài viết

Đặc điểm nước thải bia

Nước thải sản xuất bia có thành phần khá đặc biệt. Bia được sản xuất từ những thành hữu cơ tự nhiên, tuy nhiên, quá trình sản xuất bia tạo ra men, đường và protein,… tất cả đều chứa trong nước thải. Vì vậy, hàm lượng TSS, BOD và COD rất cao, đòi hỏi một quy trình phức tạp, xử lý triệt để trước khi xả thải vào môi trường. Nước thải nếu không được xử lý có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho hệ sinh thái tự nhiên và các sinh vật đang sinh sống ngoài môi trường.

Đặc điểm của nước thải nhà máy bia:

  • Hàm lượng đường và tinh bột, bã hoa, men rượu, và các hợp chất hữu cơ cao hơn nhiều so với nước thải sinh hoạt.
  • Chất hữu cơ cao khiến lượng bùn sau quá trình lớn.
  • Độ pH thấp: axit tự nhiên được tạo ra trong quá trình sản xuất – khí hydro sunfua (H2S) kết hợp với hơi nước tạo ra axit sunfuric (H2SO4)
  • COD trung bình từ 1300 – 5000 mg/l.
  • BOD: là thước đo giá trị dinh dưỡng của nước thải – trung bình trên 5000 mg/l. Nói cách khác, nó cần rất nhiều oxy để phân hủy. Tảo nở hoa có thể phát triển trên các dòng nước giàu BOD.
  • Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) trung bình 200 -300 mg/l
  • Nhiệt độ cao: Nước thải của nhà máy bia luôn cao hơn 140 FF, do phát sinh từ rửa nước nóng, phun kiềm nóng, nước để làm nguội các thiết bị giải nhiệt.
Nhà máy sản xuất bia
Nhà máy sản xuất bia

Quy trình xử lý nước thải bia

 Hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy bia được xử lý theo quy trình công nghệ như sau:

Bể tiếp nhận:

Tất cả nước thải theo đường ống được đưa vào một bể chứa, tại đây, các chất thải có kích thước lớn bị loại bỏ nhờ các song chắn rác. Đây là bước tiền xử lý để đảm bảo hệ thống vận hành thuận lợi.

Bể điều hòa:

Nước được đưa qua bể điều hòa. Các thiết bị trộn khuấy liên tục để cân bằng nồng độ các chất ô nhiễm, đồng thời điều hòa lưu lượng nước thải chảy đến giai đoạn tiếp theo.

Keo tụ, tạo bông:

Nước thải bia có hàm lượng chất hữu cơ rất cao từ các hạt lúa mạch, bã hoa bia. Các chất này nhờ hóa chất keo tụ sẽ kết dính lại với nhau giúp quá trình lắng dễ dàng hơn.

Bể lắng I:

Tại đây các bông cặn lớn lắng xuống và sẽ di chuyển tới bể chứa bùn.

Bể UASB:

Nước từ bể lắng qua bể UASB để loại bỏ các hợp chất hữu cơ và vi sinh vật kỵ khí ở trong nước thải bia. Tại đây diễn ra quá trình thủy phân, cắt mạch các hợp chất cao phân tử, axit hóa, metan hóa.

Bể Aerotank:

Nước chuyển qua bể hiếu khí, thêm oxy vào nước thải để giúp vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơ và thu năng lượng chuyển thành tế bào mới. Oxy được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có thể tiêu thụ BOD, lượng BOD càng cao tạo ra lượng bùn nhiều hơn cần được loại bỏ khỏi nước thải.

Bể lắng II:

Tại đây bùn và nước thải được tách riêng để chuyển vào bể khử trùng.

Bể khử trùng:

Giúp loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh bằng hóa chất Clo, nước thải ra ngoài môi trường tiếp nhận sau quy trình đạt QCVN 40:2011/BTNMT.

Phương pháp xử lý sinh học là phương pháp thân thiện với môi trường với năng lượng thấp nhất để làm sạch nước thải nhà máy bia, có thể giảm tổng lượng chất rắn lơ lửng – TSS tới 99%.

Quy trình xử lý nước thải bia có thể được thiết kế tùy chỉnh phụ thuộc vào các nồng độ BOD, COD, TSS, pH và một số các chỉ tiêu cơ bản khác như: nitơ (N), photpho (P), các kim loại nặng,…

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải nhà máy bia

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải nhà máy bia

Toàn Á cung cấp dịch vụ xử lý nước thải bia

Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Toàn Á chuyên công cấp dịch vụ Xử lý nước thải bia.

Hệ thống của chúng tôi lắp đặt hệ thống giám sát nước thải tự động. Sau thời gian được cài đặt nhất định, thiết bị sẽ tự động phân tích và lưu trữ vào bộ nhớ các thông số liên quan đến chất lượng nước thải ra môi trường như cân bằng COD, SS, PH, Clo, công suất.

Để tìm hiểu thêm về hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia hãy liên hệ với chúng tôi. Toàn Á JSC sẽ cung cấp giải pháp hiệu quả và thân thiện với môi trường cho các nhà máy bia trên toàn Việt Nam.

Đánh giá

5/5

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tin bài liên quan

Toan A Athena Fulland