Liên hệ

Nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp
  • Trên thị trường

  • Chứng nhận ISO 9001:2015

  • Tư vẫn miễn phí 24/7

Xử lý nước thải công nghiệp là giải pháp hữu hiệu nhất để giảm nồng độ các chất ô nhiễm đạt mức cho phép trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

Các ngành công nghiệp cần nước cho đầu vào sản xuất thì sẽ tạo ra nguồn thải ở đầu ra. Nước thải chính là sản phẩm phụ của quá trình. Vì vậy, cho dù đó là ngành: thực phẩm, đồ uống, dệt nhuộm, sơn mạ… đều cần đến một hệ thống xử lý nước thải.

+4 Dự án nước thải công nghiệp đã thực hiện

Khách hàng

Chúng tôi tự hào làm việc cùng hơn 2800 doanh nghiệp trên toàn cầu. Các cơ quan có sức ảnh hưởng lớn như bệnh viện, nhà máy dược phẩm và các công ty nằm trong danh sách top đầu tại Việt Nam đều tin tưởng Toàn Á. Chúng tôi cung cấp cho họ dòng nước đảm bảo tiêu chuẩn mà họ cần!