Than hoạt tính chất lượng cao, chính hãng, giá tốt
Liên hệ

Than hoạt tính

Danh sách sản phẩm

Than hoạt tính là một dạng của carbon được hoạt hóa dưới nhiệt độ rất cao trong điều kiện yếm khí. Sản phẩm có độ xốp cao, màu đen, cấu tạo có nhiều lỗ nhỏ li ti.

Bởi cấu tạo đặc trưng mà loại than này có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn, tăng cường phản ứng hóa học. Có nhiều loại than chính như dạng bột, hạt, ống, dạng tấm và viên nén.

Không thấy sản phẩm bạn cần? Liên hệ trực tiếp để nhận hỗ trợ.