Liên hệ

Xử lý nước thải chăn nuôi

Xử lý nước thải chăn nuôi
  • Trên thị trường

  • Chứng nhận ISO 9001:2015

  • Tư vẫn miễn phí 24/7

Tính đến hiện nay, Tổng cục Môi Trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 62-MT:2016/BTNMT. Áp dụng riêng đối với cơ sở chăn nuôi khi xả nước thải ra nguồn tiếp nhận.

Tùy thuộc vào quy mô sản xuất chăn nuôi mà lượng nước và nồng độ ô nhiễm tại các cơ sở sẽ khác nhau. Vì vậy, việc ứng dụng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi của mỗi đơn vị cũng sẽ có sự khác biệt nhất định.

+0 Dự án xử lý nước thải chăn nuôi đã thực hiện

Khách hàng

Chúng tôi tự hào làm việc cùng hơn 2800 doanh nghiệp trên toàn cầu. Các cơ quan có sức ảnh hưởng lớn như bệnh viện, nhà máy dược phẩm và các công ty nằm trong danh sách top đầu tại Việt Nam đều tin tưởng Toàn Á. Chúng tôi cung cấp cho họ dòng nước đảm bảo tiêu chuẩn mà họ cần!