Hệ thống xử lý nước thải sản xuất chất bán dẫn
Liên hệ

Nước thải sản xuất chất bán dẫn

Nước thải sản xuất chất bán dẫn
  • Trên thị trường

  • Chứng nhận ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015

  • Tư vẫn miễn phí 24/7

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ và chất bán dẫn được sử dụng cho các ngành hoàn thiện và mạ kim loại. Hệ thống loại bỏ hoàn toàn dư lượng kim loại nặng, dầu và chất rắn lơ lửng trước khi thải ra môi trường. Nước thải đầu ra đảm bảo tuân thủ QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

Ngành công nghiệp xi mạ phát sinh nước thải trong nhiều quá trình như: nước rửa, tráng, vệ sinh nhà máy, làm mát thiết bị… Thành phần ô nhiễm đáng chú ý nhất trong nước thải xi mạ là pH thấp và kim loại nặng – nguyên liệu ban đầu được sử dụng như: crom, niken, đồng, kẽm,… với nồng độ mỗi chất khác nhau. Các ion kim loại có thể gây hại nghiêm trọng cho con người, động vật, thực vật và môi trường. Do đó, mục tiêu quan trọng nhất là phải loại bỏ các vật liệu này.

+1 Dự án nước thải sản xuất chất bán dẫn đã thực hiện

Khách hàng

Chúng tôi tự hào làm việc cùng gần 3000 doanh nghiệp trên toàn cầu. Các cơ quan có sức ảnh hưởng lớn như bệnh viện, nhà máy dược phẩm và các công ty nằm trong danh sách top đầu tại Việt Nam đều tin tưởng Toàn Á. Chúng tôi cung cấp cho họ dòng nước đảm bảo tiêu chuẩn mà họ cần!