DO

Đầu dò đo OXY hòa tan DOT-2000

Đầu dò đo OXY hòa tan DOT-2000

Đầu dò đo oxy hòa tan DOT-2000 giúp đo lường oxy hòa tan (DO) trong các quy trình công nghiệp nhằm kiểm soát nồng độ oxy, tối ưu hóa, kiểm soát quy trình và sản lượng. Đầu dò là một công nghệ đo đáng tin cậy với độ chính xác cao cho nhiều ứng dụng thực tế.

Bộ đo oxy hòa tan DCT-8600A

BỘ ĐO OXY HÒA TAN DCT-8600A

 Máy đo oxy hòa tan trong nước DCT – 8600A là thiết bị đo chính xác, giúp người dùng kiểm tra nồng độ DO, từ đó có những điều chỉnh chính xác trong các hệ thống xử lý nước.

Toan A Athena Fulland