Các loại thiết bị đo TDS được ưa chuộng nhất hiện nay
Liên hệ

Thiết bị đo TDS

Danh sách sản phẩm

Thiết bị đo TDS là một thiết bị hỗ trợ kiểm soát chất lượng nước thông qua phép đo tổng chất rắn hòa tan TDS. Máy được sử dụng trong các lĩnh vực cụ thể: thủy canh, nuôi trồng thủy sản … và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.

Máy đo TDS là một trong những chỉ tiêu đánh giá nồng độ chất rắn hòa tan trong nước. Nó bao gồm tổng các cation tích điện dương, anion tích điện âm, khoáng chất, muối và chất hòa tan khác có mặt.

Không thấy sản phẩm bạn cần? Liên hệ trực tiếp để nhận hỗ trợ.