Liên hệ

Quy trình nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải

Quy trình nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải

Nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải là một trong những quy trình cần thực hiện để hệ thống đi vào hoạt động, đáp ứng quy định của pháp luật.

Nội dung bài viết

  1. Có cần thiết thực hiện nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải?

  Việc thực hiện nghiệm thu hệ thống xử lý xả thải là bắt buộc đối với tất cả các đơn vị có hệ thống xử lý nước thải. Công việc này thường được thực hiện sau khi hệ thống hoàn thành và được nhà nước tiến hành kiểm duyệt. Đối với từng quy mô, cấp độ của dự án, hồ sơ nghiệm thu được lập và trình đến từng cơ quan khác nhau:

  icon Đối với hệ thống phải thực hiện giấy Cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản sẽ nộp hồ sơ nghiệm thu lên Phòng Tài nguyên và môi trường của quận huyện.

  icon Đối với những hệ thống lớn hơn, phải thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đánh giá tác động môi trường, hoặc quy mô công ty thuộc Sở tài nguyên quản lý, sẽ phải lập hồ sơ nghiệm thu lên Sở tài nguyên và môi trường.

  icon Đối với những hệ thống có hồ sơ đăng kí ban đầu là trường hợp 1 và 2, nhưng được cấp bởi ban quản lý (BQL) khu công nghiệp, thì hồ sơ sẽ nộp lên BQL.

  icon Đối với công ty có quy mô đăng ký là ĐTM chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc cấp Bộ, sẽ nộp hồ sơ nghiệm thu lên Bộ Tài nguyên và môi trường thẩm định.

  Ý nghĩa của việc nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải

  Ngoài việc đáp ứng thủ tục về mặt pháp lý, thực hiện đầy đủ hồ sơ nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải giúp đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng chất lượng xả thải. Bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, nhiều công ty do tiết kiệm chi phí, cắt giảm quy trình, xả thải nước thải ô nhiễm ra môi trường.

  Khi đó, chúng tác động nghiêm trọng đến con người và hệ sinh vật khu vực. Vì vậy, mục tiêu cuối cuối đối của việc nghiệm thu đó là, đảm bảo hệ thống đi vào hoạt động chính thức và không gây hại đến môi trường xung quanh.

  2. Hồ sơ nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải gồm những gì?

  Bộ hồ sơ nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải bao gồm:

  • Công văn xin nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải theo mẫu có sẵn.
  • Thuyết minh quy trình công nghệ, thiết bị đi kèm, lưu lượng xả thải,...
  • Bản vẽ hoàn công.
  • Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa, thu gom nước thải.
  • Các hồ sơ môi trường khác liên quan.
  • Kết quả phân tích chất lượng nước trước và sau xử lý.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh, đầu tư, chứng thực quyền sử dụng đất...

  3. Quy trình nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải

  Quy trình chi tiết thực hiện nghiệm thu như sau:

  1. Chủ đầu tư cần tiến hành khảo sát khu vực sản xuất, kinh doanh.

  2. Xác định vị trí gây ra những tác động đến môi trường, trong đó có: nước thải, khí thải,...

  3. Lấy mẫu nước thải để phân tích lấy kết quả.

  4. Những công trình đã đạt yêu cầu như QCVN, chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ nghiệm thu. Với những công trình chưa đạt yêu cầu, cần đề ra giải pháp để giải quyết.

  5. Lập hồ sơ, bản vẽ công trình khi yêu cầu chất lượng nước thải đã đáp ứng yêu cầu.

  6. Nộp hồ sơ nghiệm thu lên cơ quan quản lý tương ứng theo quy mô hệ thống (đã được mô tả rõ ở phần 1).

  Hội đồng thẩm định sẽ kiểm duyệt hồ sơ từ 15 - 25 ngày. Nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải cần thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, chính xác. Đây là một trong những hồ sơ quan trọng trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải. Nếu không thực hiện hồ sơ này, mà công trình vẫn hoạt động, cơ sở có thể bị xử phạt pháp lý.

  Nội dung khác cùng ngành