Cảm biến nhiệt độ CREATEC hàng chính hãng

Nội dung chính

Cảm biến nhiệt độ Createc là một thiết bị dùng để đo lượng nhiệt tại vị trí cần đo như: nhiệt độ của môi trường, lò hơi, lò xấy, dòng nước. Thiết bị cảm biến vật lý có khả năng biến đổi một loại giá trị nhiệt thành loại tín hiệu thông dụng, cụ thể ở đây là thành tín hiệu điện.

Thông số kỹ thuật

– Phạm vi đo sức chịu nhiệt: Pt100 – 200~600 oC, Cu50 – 50~150 oC.

– Dải đo cặp nhiệt điện: K Indexing 0~1200 oC; E indexing: 200~800 oC; S indexing: 0~1600 oC.

–  Độ chính xác: RTD; ±0.2% cặp nhiệt điện; 1%-2%.

– Nhiệt độ: ±0.225%; dịch chuyển hàng năm < ±0.5%

– Nguồn cấp: 24VDC ±10% (4~20mA)

– Dung tải: 0-600 Ohms (ở 24V), biến đổi dòng < ±0.015%V

Đầu ra lớn nhất: <3mA, 3V.