Ngành nước thải rỉ rác với các công trình hiện đại
Liên hệ

Nước thải rỉ rác

Nước thải rỉ rác
  • Trên thị trường

  • Chứng nhận ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015

  • Tư vẫn miễn phí 24/7

Xử lý nước thải rỉ rác là cần thiết để loại bỏ các rủi ro cho môi trường và con người do nồng độ cao chất ô nhiễm và các vi sinh vật gây bệnh trong đó. 

Nước thải sau khi xử lý đáp ứng tiêu chuẩn môi trường QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.

+0 Dự án nước thải rỉ rác đã thực hiện

Khách hàng

Chúng tôi tự hào làm việc cùng gần 3000 doanh nghiệp trên toàn cầu. Các cơ quan có sức ảnh hưởng lớn như bệnh viện, nhà máy dược phẩm và các công ty nằm trong danh sách top đầu tại Việt Nam đều tin tưởng Toàn Á. Chúng tôi cung cấp cho họ dòng nước đảm bảo tiêu chuẩn mà họ cần!