HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN 600M3/NGĐ

He Thong Xu Ly Nuoc Gieng Khoan 600m3.ngd

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước giếng khoan

– Công suất: 600m3/ngày đêm

Hình ảnh công trình

He Thong Xu Ly Nuoc Gieng Khoan 600m3.ngd