Hệ thống xử lý nước thải dược phẩm Hoa Linh 150 M3/NGĐ

Nội dung chính

Thông tin công trình 

– Dự án: Hệ thống xử lý nước thải dược phẩm

– Công suất: 150m3/ngày đêm

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

– Địa chỉ: Hà Nam

Hình ảnh công trình

Hệ thống xử lý nước thải dươc hoa linh 115m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải dươc hoa linh 115m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải dươc hoa linh 115m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải dươc hoa linh 115m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải dươc hoa linh 115m3/ngày đêm