Hệ thống xử lý nước RO – DI

Hệ thống xử lý nước RO là một trong những hệ thống lọc nước tiên tiến, triệt để và phổ biến nhất hiện nay. Công nghệ màng lọc RO được sử dụng với các khe lọc có kích thước siêu nhỏ 0.0001 micromet cho ra sản phẩm nước tinh khiết. Nhờ bơm tăng áp, hệ thống tạo ra một áp suất mạnh để đẩy nước qua màng bán thấm RO. Trong quá trình này, muối và các phân tử lớn hơn kích thước màng lọc bị bỏ lại trong dòng nước muối đậm đặc, đến 99% lượng tạp chất sẽ bị loại bỏ. Cùng với đó, nước tinh khiết được tạo ra ở dòng chảy sản phẩm.

Hệ thống lọc nước RO cho gia đình cung cấp nguồn nước chất lượng cao ăn uống và trong công nghiệp sản xuất: dược, thực phẩm, sản xuất nước đóng chai, …

Toan A Athena Fulland