Hệ thống xử lý nước khoáng RO 12m3/h – khoáng men Tiền Hải

Nội dung bài viết

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước khoáng

– Công suất: 12m3/h

– Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nước Khoáng Men

– Địa điểm lắp đặt: Thái Bình

Hệ thống xử lý nước khoáng 12000L/h- Khoáng men Tiền Hải, Thái Bình

Hệ thống xử lý nước khoáng 12000L/h- Khoáng men Tiền Hải, Thái Bình

Hệ thống xử lý nước khoáng 12000L/h- Khoáng men Tiền Hải, Thái Bình

Hệ thống xử lý nước khoáng công suất 12000L/h (Khoáng Men) Tiền Hải, Thái Bình

Đánh giá

5/5

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tin bài liên quan

Toan A Athena Fulland