Hệ thống xử lý nước RO cho Bệnh viện Tây Nam – Nghệ An

Nội dung chính

Thông tin công trình

icon Dự án: Hệ thống xử lý nước RO cho bệnh viện.

icon Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

icon Địa điểm lắp đặt: Nghệ An.

Benh Vien Tay Nam 1 Benh Vien Tay Nam 2 Benh Vien Tay Nam 3 Benh Vien Tay Nam 4 Benh Vien Tay Nam 5