Hệ thống tái sử dụng nước thải 2000M3/NGĐ

Nội dung chính

Thông tin dự án

icon Dự án: tái sử dụng nước thải thành nước cấp sản xuất.

icon Công suất: 2000m3/ngày đêm.

icon Công nghệ: lọc đĩa – UF – RO.

Hình ảnh công trình

Nuoc Tai Su Dung Loc Dia Jk Matic

Toan A Athena Fulland