Hệ thống lọc tổng UF 10M3/H (KS Hà Thành – Quảng Ninh)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp – lọc tổng UF cho nước giếng khoan

– Công suất: 10m3/h

– Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại và du lịch Hà Thành

– Địa điểm lắp đặt: Hạ Long, Quảng Ninh

Hình ảnh công trình

Xl Nuoc Cap Uf 10m3.h Ks Ha Thanh Quang Ninh 3 Xl Nuoc Cap Uf 10m3.h Ks Ha Thanh Quang Ninh 2 Xl Nuoc Cap Uf 10m3.h Ks Ha Thanh Quang Ninh 1 Xl Nuoc Cap Uf 10m3.h Ks Ha Thanh Quang Ninh 4

Toan A Athena Fulland