Hệ thống xử lý RO cho chế biến TP 7M3/H (Green Chicken)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước RO cho chế biến thực phẩm

– Công suất: 7m3/h

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Green Chicken

– Địa điểm lắp đặt: Hà Nội

Hệ thống xử lý nước RO cho chế biến thực phẩm 7m3/h - Công ty Green chicken Hệ thống xử lý nước RO cho chế biến thực phẩm 7m3/h - Công ty Green chickenHệ thống xử lý nước RO cho chế biến thực phẩm 7m3/h - Công ty Green chicken Hệ thống xử lý nước RO cho chế biến thực phẩm 7m3/h - Công ty Green chicken