XỬ LÝ RO CHO CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 7M3/H (CÔNG TY GREEN CHICKEN)

Xl Nuoc Ro Green Chicken 7m3h

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước RO cho chế biến thực phẩm

– Công suất: 7m3/h

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Green Chicken

– Địa điểm lắp đặt: Hà Nội

Hệ thống xử lý nước RO cho chế biến thực phẩm 7m3/h - Công ty Green chicken Hệ thống xử lý nước RO cho chế biến thực phẩm 7m3/h - Công ty Green chickenHệ thống xử lý nước RO cho chế biến thực phẩm 7m3/h - Công ty Green chicken Hệ thống xử lý nước RO cho chế biến thực phẩm 7m3/h - Công ty Green chicken