Hệ thống xử lý nước tinh khiết 8M3/H (công ty Hồng Mai-TB)

Nội dung chính

1. Thông tin công trình

– Dự án: Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước tinh khiết

– Công suất: 8m3/ giờ

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Mai

– Địa điểm lắp đặt: Tỉnh Thái Bình

Xử lý nước khoáng Công ty hồng mai 12m3/h Xử lý nước khoáng Công ty hồng mai 12m3/h Xử lý nước khoáng Công ty hồng mai 12m3/h

 

Toan A Athena Fulland