Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150M3/ngày

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: xử lý nước thải sinh hoạt

– Công suất: 150m3/h

Hình ảnh công trình

Xu Ly Nuoc Thai Sinh Hoat 150m3

Thong Bao Lam Viec Online Toan A