XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 10M3/NGĐ (CÔNG TY TNHH LINH TRUNG ES)

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

– Công suất: 10m3/ngày đêm:

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Linh Trung ES

– Địa điểm lắp đặt: Hưng Yên

– Công nghệ: AO

– Hệ thống nhỏ gọn tiết kiệm, nước thải đầu ra đạt đạt chuẩn cột B QCVN 40:2011/BTNMT.

Hình ảnh công trình:

Xu Ly Nuoc Thai Sinh Hoat 10m3 Ngd Linh Trung 2 Xu Ly Nuoc Thai Sinh Hoat 10m3 Ngd Linh Trung 3 Xu Ly Nuoc Thai Sinh Hoat 10m3 Ngd Linh Trung 4 Xu Ly Nuoc Thai Sinh Hoat 10m3 Ngd Linh Trung 5 Xu Ly Nuoc Thai Sinh Hoat 10m3 Ngd Linh Trung 6

Related Post

Leave a comment

Thong Bao Lam Viec Online Toan A