XỬ LÝ NƯỚC THẢI IN

Nội dung chính

      1. Tại sao cần xử lý nước thải in

       Quá trình in không chỉ được sử dụng để in sách và báo mà còn được sử dụng cho các ứng dụng khác như quần áo, nilong… Ngành công nghiệp in ấn tạo ra một lượng nước thải khổng lồ, từ các công đoạn in, làm sạch hộp mực và làm sạch hệ thống phân phối mực. Vì vậy, chúng có thành phần rất đặc hữu như:

– Dư lượng lớn mực, màu sắc, thuốc nhuộm, dầu và kim loại nặng (kẽm, đồng, molypden, bạc, Barium), chất rắn lơ lửng, và các chất độc hại khác.

– Sau khi quá trình in hoàn tất, quy trình làm sạch phải được tiến hành bằng cách sử dụng các hóa chất khác nhau như ete, rượu, phenol, aldehyd, ketone, benzen và este, để nước thải thường chứa nhiều loại dung môi, chất hoạt động bề mặt, và hóa chất, do đó làm tăng đáng kể khó khăn trong xử lý nước thải. 

       Nếu không được xử lý, chúng sẽ trở thành nguyên nhân của ô nhiễm môi trường và có thể đe dọa sức khỏe con người.

Nước thải ngành in
Nước thải ngành in

      2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải in

       Nước thải in chứa chất rắn lơ lửng, hóa chất và màu mực cần phải được xử lý trước khi xả vào hệ thống chung. Tùy vào tính chất đặc thù của từng ngành công nghiệp in, sẽ được xây dựng hệ thống phù hợp, Toàn Á xin giới thiệu một quy trình công nghệ xử lý nước thải in điển hình gồm các giai đoạn:

       Giai đoạn 1: Nước được thu về bể gom – đây là công trình trung gian giữa hệ thống xử lý nước thải và nguồn tiếp nhận. Trước cửa bể đã có gắn song chắn rác giúp bảo vệ hệ thống phía sau.

      Giai đoạn 2 – Bể điều hòa: Nhiệm vụ của bể điều hòa là ổn định lưu lượng và nồng độ nước thải. Mang tới chế độ hoạt động ổn định và liên tục cho các công trình xử lý và tránh hiện tượng sốc tải. 

       Giai đoạn 3 – Keo tụ tạo bông, điều chỉnh pH: pH điều chỉnh đến giá trị khoảng 8,5 với bộ điều khiển pH sử dụng hóa chất NaOH. Sau đó, chất keo tụ như phèn nhôm PAC được thêm vào để lắng nhanh hơn.

       Giai đoạn 4 – Bể lắng 1: Các bông cặn ở bể keo tụ sẽ được lắng và tách ra khỏi nước thải ở bể lắng. Nước tại bể lắng sẽ được chia thành 2 phần là hỗn hợp nước bùn do các mảng bám đa phân tử lắng xuống và nước nổi bên trên sẽ chảy qua máng tràn.

       Giai đoạn 5 –  Bể thiếu khí: Nhiệm vụ chính của bể Anoxic giúp loại bỏ Nito và Photpho có trong nước thải nhờ vào các vi sinh vật thiếu khí. Vi sinh vật thiếu khí sẽ sử dụng chính các chất bẩn làm thức ăn để sinh sống và phát triển. Sau đó, nước thải sẽ chảy tiếp qua bể sinh học hiếu khí Aerotank để xử lý các giai đoạn tiếp theo.

      Giai đoạn 6: Bể sinh học hiếu khí

      Đây được cho là công trình mang tính quyết định tới hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải in bởi quá trình này có thể loại bỏ phần lớn chất gây ô nhiễm trong nước thải. Các vi sinh vật hiếu khí sẽ tiếp nhận oxy và chuyển hóa các hợp chất hữu cơ trong nước thải làm thức ăn. Từ đó, tăng sinh khối và làm giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải tới mức thấp nhất.

       Giai đoạn 7 – Bể lắng 2: Nước thải kết bông được đưa vào bể lắng trong đó các hạt lắng đọng trên các tấm nghiêng và được dẫn xuống dưới và vào trong buồng chứa bùn. Sau đó, nước được xử lý đã được làm sạch thoát ra khỏi bể lắng và chảy vào dòng chảy hệ thống thoát nước chung.

       Xử lý bùn thải: bùn được làm sạch định kỳ khỏi bể lắng và được đưa vào bể chứa bùn, tích tụ đến một khối lượng nhất định được trong máy ép lọc. Bánh bùn có nhiều chất rắn mực in và nên được xử lý và chôn lấp theo quy định.

      3. Lĩnh vực ứng dụng

       Nước thải nguy hại từ các nhà máy có liên quan đến in ấn đều phải xử lý qua hệ thống trước khi đưa ra khỏi môi trường. Một số ngành công nghiệp cần sử dụng đến dịch vụ xử lý nước thải in như:

       – Xử lý nước thải từ ngành dệt và nhuộm, công nghiệp bột màu, công nghiệp mực in và công nghiệp giấy, nhuộm,..

       – Được sử dụng để xử lý loại bỏ màu để nhuộm nước thải có màu sắc cao.

      – Phù hợp để xử lý nước thải các ngành có sử dụng thuốc nhuộm hoạt tính, axit và phân tán.

      4. Ưu điểm của hệ thống xử lý nước thải in Toàn Á:

       Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á chuyên cung cấp dịch vụ xử lý nước thải in bao gồm: phân tích, kiểm tra nguồn nước thải, tư vấn quy trình công nghệ, xây dựng hệ thống, xử lý bùn thải.

       Xử lý nước thải cho ngành in đòi hỏi phải khắc phục hoặc loại bỏ các sản phẩm phụ: như tinh bột và kim loại.

      Xử lý nước thải in ấn đòi hỏi các hệ thống tiên tiến đáp ứng các quy định tiêu chuẩn, giảm thiểu chất thải và chi phí vận hành. Toàn Á đã nghiên cứu và xây dựng những hệ thống hệ thống tùy biến để tái chế hoặc xử lý nước in. Chúng tôi đảm bảo rằng, hệ thống được Toàn Á thiết kế sẽ:

– Có khả năng khử màu mạnh ~ 99% và loại bỏ COD ~ 80% cho nước thải in ấn.

– Hiệu suất cao để xử lý nước thải, cả thuốc nhuộm hòa tan và không hòa tan.

–  Bùn thải ít hơn.

Chất lượng nước thải về màu sắc và COD, TSS, BOD, và thông số các kim loại nặng đáp ứng tốt Quy định kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40-2011 / BTNMT.

Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải in ấn

Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải in ấn

Hệ thống xử lý nước thải in ấn
Hệ thống xử lý nước thải in ấn

 

 

 

Thong Bao Lam Viec Online Toan A