XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỢC PHẨM 50M3/NGÀY ĐÊM (CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU VN)

Xl Nuoc Thai Duoc Lieuvn 50m3,ngay Dem

1. Thông tin công trình

– Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải Đông dược

– Công suất: 50m3/ngày đêm

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

– Địa điểm: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

– Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 40 /2011/BTNMT (CỘT A)

2. Sơ đồ công nghệ 

So Do Cong Nghe Nuoc Thai Duoc Pham Vn 50m3.ngay Dem

Bảng thông số các chỉ tiêu nước thải đầu vào, và tiêu chuẩn nước đầu ra của Công ty CP Dược liệu Việt Nam

STT Thông số Đơn vị Nước thải sản xuất QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A)
1 pH 4-5 6-9
2 COD mg/l 3000-4000 75
3 BOD5(20oC) mg/l 2000-3000 30
4 Độ màu mg/l 200-300 50
5 TSS mg/l 300-400 5
6 Amoni mg/l 20-40 20
7 Tổng photpho mg/l 6-10 4
8 Tổng dầu mỡ mg/l 15-20 5
9 Coliform Vi khuẩn/100ml 105– 107 3000

 

Hệ thống xử lý nước thải Dược phẩm 50m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải Dược phẩm 50m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải Dược phẩm 50m3/ngày đêm Hệ thống xử lý nước thải Dược phẩm 50m3/ngày đêm