Hệ thống xử lý nước thải 450M3/ngày của Công ty Biển Đông

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải gia súc.

– Công suất 450 m3/ngày đêm.

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BIỂN ĐÔNG.

– Địa điểm: Tỉnh Nam Định.

– QCVN 14:2008/BTNMT/CỘT A.

Hệ thống xử lý nước thải thực phẩm Biển đông 450m3/ngày Hệ thống xử lý nước thải thực phẩm Biển đông 450m3/ngày Hệ thống xử lý nước thải thực phẩm Biển đông 450m3/ngày Hệ thống xử lý nước thải thực phẩm Biển đông 450m3/ngày