XỬ LÝ NƯỚC THẢI 450M3/NGÀY (CÔNG TY BIỂN ĐÔNG)

Xu Ly Nuoc Thai Bien Dng 450m3ngay

Thông tin công trình

– Thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải gia súc,

– Công suất 450 m3/ngày đêm.

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BIỂN ĐÔNG

– Địa điểm: Tỉnh Nam Định

– QCVN 14:2008/BTNMT/CỘT A

Hệ thống xử lý nước thải thực phẩm Biển đông 450m3/ngày Hệ thống xử lý nước thải thực phẩm Biển đông 450m3/ngày Hệ thống xử lý nước thải thực phẩm Biển đông 450m3/ngày Hệ thống xử lý nước thải thực phẩm Biển đông 450m3/ngày Hệ thống xử lý nước thải thực phẩm Biển đông 450m3/ngày