Hệ thống xử lý nước RO 15m3/h Công ty Elovi Việt Nam

Nội dung chính

Thông tin công trình

icon Dự án: Hệ thống xử lý nước RO cho sản xuất sữa uống.

icon Công suất: 15m3/h.

icon Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam.

icon Đơn vị lắp đặt: Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Toàn Á.

Hình ảnh công trình

Ro Elovi 15m3h 2 Ro Elovi 15m3h 3 Ro Elovi 15m3h 4 Ro Elovi 15m3h 5