Hệ thống xử lý nước bằng công nghệ siêu lọc UF: 40m3/h

Nội dung chính

Thông tin công trình

– Dự án: Hệ thống xử lý nước bằng công nghệ siêu lọc UF

– Công suất: 40m3/h

– Chủ đầu tư: Công ty CP sản xuất và thương mại Ngọc Hải

– Địa chỉ lắp đặt: thị trấn Yên Viên – huyện Gia Lâm – Hà Nội

Hình ảnh công trình 

Xu Ly Nuoc Cap Bang Mang Uf 40m3.h 1 Xu Ly Nuoc Cap Bang Mang Uf 40m3.h 2 Xu Ly Nuoc Cap Bang Mang Uf 40m3.h 3 Xu Ly Nuoc Cap Bang Mang Uf 40m3.h 4