COD

Cảm biến đo COD OPT-7170

Cảm biến đo COD OPT-7170 hàng chính hãng

Cảm biến OPT-7170 chứa cổng giao tiếp RS485, giao thức tiêu chuẩn Modbus, điện cực có cọ vệ sinh. Trong cùng khoảng thời gian, độ hấp phụ của nước ở 254 nm và 546 nm có thể được đo lường, và chuyển đổi thành COD, BOD, TOC,… Thiết bị dễ dàng phản ứng với sự thay đổi trong dung dịch.

Thiết bị đo chất lượng nước CODCr-1400

Thiết bị đo chất lượng nước CODCr-1400

Thiết bị đo trực tuyến chất lượng nước CODCr-1400 ứng dụng công nghệ tiến, kết nối với các bộ điều khiển kỹ thuật, dễ dàng cài đặt và sử dụng. Thiết bị cho kết quả nhanh chóng, chính xác dựa trên phương phá hóa học so màu.

Giờ đây, bạn có thể sử dụng thiết bị đo COD để dễ dàng xác định nhu cầu oxy hóa học của nước thải nhanh chóng, và an toàn. Thiết bị là giải pháp hiệu quả, đáng tin cậy để kiểm soát chất lượng nước thải.

Vai trò của thiết bị đo COD trong xử lý nước thải

Trong xử lý nước thải, COD (nhu cầu oxy hóa học) là phép đo ước tính lượng oxy cần thiết để oxy hóa các chất hữu trong nước thải. Chỉ số là thước đo quan trọng về chất lượng nước, được biểu thị bằng nồng độ oxy trên lít nước thải (mg/L).

Có nhiều phương pháp để đo lượng COD, có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Ngày nay, người sử dụng có thể chủ động đo lường và kiểm soát, không cần nhờ đến phòng thí nghiệm chuyên môn. 

Thiết bị đo COD có vai trò:

  • Đo lường nhanh chóng, tự động, dễ dàng, chính xác hơn thông số này.
  • Theo dõi liên tục, hiển thị trực quan, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật quốc gia trước khi xả thải ra môi trường.
  • Có vai trò như hệ thống cảnh báo các rủi ro, sai sót của hệ thống xử lý nước thải, và đề ra giải pháp kịp thời.

Ưu điểm chung của thiết bị đo COD hiện đại:

  • Thực hiện đo kiểm nhanh, chỉ trong vòng 3 phút cho ra kết quả.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí. Không sử dụng hóa chất.
  • Kết quả đáng tin cậy. 

Ứng dụng

  • Sử dụng trong các phòng thí nghiệm môi trường.
  • Sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải đô thị, nước thải công nghiệp, nước mặt.

Thiết bị đo COD nước thải là giải pháp nhanh chóng, hiện đại để đo lường chất lượng nước thải. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tìm kiếm giải pháp hợp lý.

Toan A Athena Fulland