Bơm chìm nước thải

Bơm nước thải là thiết bị chuyên dụng để vận chuyển dòng nước thải, được áp dụng tại các nhà hàng, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, công nghiệp dược phẩm, sơn, thực phẩm,… Thiết bị được sử dụng để vận chuyển dòng thải từ nơi áp suất thấp tới nơi có áp suất cao.