POLYMER

Polymer 2

HÓA CHẤT POLYMER XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Polime là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến, thân thuộc trong đời sống. Chúng ta vẫn hay thường dùng tiền polime, nhựa polime, và nhiều sản

       Polymer là hóa chất trợ lắng giúp cho quá trình keo tụ và tạo bông nhanh hơn. Sản phẩm chuyên dụng để xử lý nước uống, nước thải, dựa trên nguyên lý trung hòa điện tích chất ô nhiễm.

       Sản phẩm có khả năng hòa tan cao, keo tụ tốt, và không tan trong hầu hết các dung môi hữu cơ. Việc sử dụng polymer giúp thúc đẩy quá trình tách rắn – lỏng, làm cho quá trình lắng, tách nước bùn hiệu quả nhất.

      Ứng dụng:

– Được sử dụng để tách nước bùn và giảm tỷ lệ hàm lượng bùn trong nước.

– Được sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, đô thị.

 – Xử lý màu và khử SS, COD , BOD,  asen (As), thủy ngân (Hg) và các ion kim loại nặng khác mạnh mẽ, cho các ứng dụng nước thải dệt, nhuộm, sản xuất giấy, in ấn, khai thác mỏ, mực in,…

– Nước sông, nước hồ, nước ao, nước ngọt, nước ngầm, khai thác & nước chảy,…

     Trong đời sống, để dễ dàng phát âm, người ta hay thường gọi Polymer là Polime. Tuy nhiên, thực chất 2 sản phẩm này hoàn toàn giống nhau.

     Toàn Á cung cấp cho các khách hàng sản phẩm chất lượng tuyệt vời: Cation Polymer, Anion Polymer để xử lý nước.

Toan A Athena Fulland