PAC

Hoa Chat Pac 2

HÓA CHẤT PAC XỬ LÝ NƯỚC THẢI

PAC là hóa chất trợ lắng được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng xử lý nước thải và nước cấp. Sản phẩm là bước đột phá

Nước thải sinh hoạt và công nghiệp chứa nhiều chất ô nhiễm cứng đầu, không dễ dàng để loại bỏ. Trong đó, chất rắn lơ lửng có kích thước nhỏ, luôn gây mất thời gian để xử lý triệt để. Hóa chất xử lý nước thải PAC được tạo ra để hỗ trợ quá trình trợ lắng nhanh, gọn và tiết kiệm chi phí.

Theo cách gọi trong đời sống, bạn có thể dùng thuật ngữ phèn nhôm để chỉ về PAC. Do thực chất, thành phần hóa học của chúng gồm gốc Nhôm hydroxit và Clo.

Sản phẩm không chỉ được sử dụng trong xử lý nước thải, chúng còn được dùng trong ứng dụng xử lý nước cấp, với mục đích chung để giảm đục, tăng trong. PAC kích thích các hạt cặn kết hợp lại với nhau thành các bông có kích thước và trọng lượng lớn hơn, trong thời gian nhanh hơn. Các bông cặn dễ dàng lắng xuống và được tách ra khỏi nước.

Việc giảm đục cho nước thải, nước cấp được đẩy tốc độ nhanh hơn khoảng 5 lần so với thông thường. Hóa chất được đóng và bán theo bao, với chi phí hợp lý. Do đó, đây là giải pháp xử lý nước rất tiết kiệm, đáng để đầu tư.

Toan A Athena Fulland