Men vi sinh xử lý nước thải

Men vi sinh AQUACLEAN

MEN VI SINH AQUACLEAN

men vi sinh AquaClean ACF-32: Sử dụng cho tất cả các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và đô thị, gia tăng khả năng phân hủy sinh học, giảm BOD, COD, TSS

Men vi sinh xử lý nước thải là sản phẩm phổ biến được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải sinh học. Bằng cách tăng lượng vi sinh vật, chính là cách giúp thúc đẩy quá trình xử lý. Kết quả chất hữu cơ phân hủy nhanh hơn, kiểm soát mùi hôi tốt hơn, giảm chi phí và tăng hiệu quả xử lý.

Tương ứng với các loại bể sinh học cũng có các chế phẩm vi sinh tương ứng. Vi khuẩn hoặc vi sinh được nuôi cấy trong chế phẩm, bổ sung vào các bể hiếu khí, thiếu khí, kỵ khí. 

Trong quá trình này, vi sinh vật sử dụng chất ô nhiễm làm nguồn thức ăn tăng trưởng sinh khối, đồng thời sinh ra chất dính xung quanh thành tế bào. Bùn sinh học liên kết lại với nhau và dễ dàng tách chúng ra khỏi pha lỏng. Đặc tính keo tụ của vi sinh vật cho phép chúng tích tụ, tạo thành lớp bùn rắn đủ lớn và lắng xuống. Từ đó, BOD, COD giảm, tạo ít bọt và tăng công suất.

Lợi ích và hiệu quả khi sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải đã được chứng minh trong nhiều hệ thống. Ngày nay trên thị trường phân phối nhiều loại men dạng bùn, lỏng, bột có đặc điểm khác nhau, phù hợp theo nhu cầu sử dụng của người dùng.

Toan A Athena Fulland