Hóa chất xử lý nước thải

Polymer 2

HÓA CHẤT POLYMER XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Polime là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến, thân thuộc trong đời sống. Chúng ta vẫn hay thường dùng tiền polime, nhựa polime, và nhiều sản

Hoa Chat Pac 2

HÓA CHẤT PAC XỬ LÝ NƯỚC THẢI

PAC là hóa chất trợ lắng được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng xử lý nước thải và nước cấp. Sản phẩm là bước đột phá

Men vi sinh AQUACLEAN

MEN VI SINH AQUACLEAN

men vi sinh AquaClean ACF-32: Sử dụng cho tất cả các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và đô thị, gia tăng khả năng phân hủy sinh học, giảm BOD, COD, TSS

Toan A Athena Fulland