Hóa chất xử lý nước thải

Men vi sinh AQUACLEAN
Men vi sinh xử lý nước thải
admin

MEN VI SINH AQUACLEAN

men vi sinh AquaClean ACF-32: Sử dụng cho tất cả các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và đô thị, gia tăng khả năng phân hủy sinh học, giảm BOD, COD, TSS

Đọc bài viết