THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÀI DỰ THI SÁNG TẠO SLOGAN

Phát huy tinh thần sáng tạo tập thể đã thể hiện trong đợt dự thi Sáng tạo Slogan với chủ đề: Slogan hay- Nhận ngay giải thưởng vừa qua, gia tăng cơ hội nhận giải thưởng cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm chọn được  Slogan hay phục vụ cho công tác truyền thông xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu phát triển công ty trong giai đoạn hiện nay, Ban Lãnh đạo Công ty quyết định gia hạn thêm thời gian nhận bài dự thi Sáng tạo Slogan Thương hiệu Toàn Á và Slogan nhãn hiệu NIKAWA.

Thể lệ cuộc thi vẫn tuân theo Thông báo phát động cuộc thi Sáng tạo Slogan, đợt nhận bài dự thi tiếp này có gợi ý rõ ràng hơn về nội dung thông điệp và 1 số điều chỉnh như sau:

+ Với thương hiệu Toàn Á: Slogan cần bám sát lĩnh vực hoạt động của công ty là công nghệ xử lý nước.

+  Với nhãn hiệu NIKAWA, trong thông điệp để người đọc nhận biết rõ  sản phẩm máy lọc nước  hoặc có lồng ghép  về sức khỏe.

+ Slogan có vần điệu, dễ nhớ, dễ đọc

+ Slogan nên ngắn gọn, súc tích, độ dài không quá 6 chữ

+ Nếu Slogan  trùng lắp với các Slogan đã gửi dự thi thì sẽ chọn slogan gửi trước

+ 2 câu Slogan đợt dự thi vừa qua đoạt giải ý tưởng hay của Hoàng Xuân Hoành: Môi trường Toàn Á- Đột phá công nghệ và của Lê Quý Dương: Toàn Á- Đột phá tạo thành công có thể làm nền tảng ý tưởng để phát triển và chế tác theo ý riêng của mỗi tác giả.

 

Gia hạn nhận bài dự thi Sáng tạo Slogan Thương hiệu Toàn Á đến ngày 09/09/2017

Gia hạn nhận bài Sáng tạo Slogan nhãn hiệu NIKAWA đến 14/9/2017

Hội đồng giám khảo họp chấm giải vào ngày 15/9/2017

Lễ Tổng kết cuộc thi và trao giải thưởng tổ chức vào ngày 16/9/2017

Slogan được chọn, tác giả sẽ được nhận giải thưởng 5.000.00đ/ 1 Slogan

Mỗi tác giả có quyền gửi 3 phương án Slogan cho Thương hiệu TOÀN Á và nhãn hiệu NIKAWA.

Mong sẽ nhận được nhiều bài dự thi của các tác giả để có được câu Slogan hay, ý nghĩa.

 

BTC Cuộc thi

Leave your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send message via your Messenger App