Máy và thiết bị chiết rót

May Rua Chai Xda 30 4
Máy và thiết bị chiết rót

MÁY RỬA CHAI 4 CẦN XDA-30-4

Máy rửa chai 4 cần XDA-30-4 có khả năng hoạt động bán tự động, mạnh mẽ, tráng rửa đến 1500 chai/giờ. Thiết bị phù hợp với các nhà

Đọc bài viết
Toan A Athena Fulland