Màng lọc MF

Màng lọc MF có khả năng tách các vi sinh vật và chất rắn lơ lửng ra khỏi nước nguồn, nước sạch. Chúng thường được kết hợp với nhiều công nghệ màng lọc khác để cung cấp nguồn nước chất lượng tốt, không chứa chất ô nhiễm.