Màng lọc MF

Màng lọc MF có khả năng tách các vi sinh vật và chất rắn lơ lửng ra khỏi nước nguồn, nước sạch. Chúng thường được kết hợp với nhiều công nghệ màng lọc khác để cung cấp nguồn nước chất lượng tốt, không chứa chất ô nhiễm.

Màng lọc MF Lewabrane
Linh kiện xử lý nước RO

MÀNG LỌC MF LEWABRANE

Màng RO Lewabrane được thiết kế để khử muối cho nước biển, nước lợ, nước có hàm lượng muối thấp trong các ứng dụng công nghiệp và nước đóng chai. Đã được kiểm nghiệm NSF.

Đọc bài viết
Toan A Athena Fulland