Vỏ màng

Vỏ màng là loại linh kiện vô cùng quan trọng trong hệ thống xử lý nước, có chức năng chứa và bảo vệ màng lọc khỏi những tác động áp suất bên trong, cũng như những tác động từ môi trường bên ngoài.