Thiết bị EDI

EDI là thiết bị hiện đại giúp tối ưu quá trình xử lý nước có độ tinh khiết cao. Một trong những đặc tính nổi bật của thiết bị là sử dụng năng lượng điện để tái sinh nhựa trao đổi ion mà không cần dùng đến kiềm hoặc axit, vì thế chúng có tính kinh tế cao và ý nghĩa bảo vệ môi trường. Nguồn nước sau lọc có độ tinh khiết và ổn định tốt.