Lõi lọc nước

Lõi lọc nước là thành phần quan trọng nhất trong máy lọc nước, quyết định chất lượng nước đầu ra, được áp dụng rộng rãi trong lọc nước sinh hoạt và công nghiệp trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, hóa chất….