MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG, NGANG, ĐỊNH LƯỢNG

Bơm nước cấp được sử dụng để vận chuyển dòng nước từ vị trí ban đầu đến các trạm xử lý nước hoặc từ các trạm xử lý đến nơi sử dụng khi chúng ở một vị trí thấp hơn, hoặc cách xa nhau. Nhu cầu sử dụng bơm nước cấp ngày càng lớn trên thị trường Việt Nam, đặc biệt ở quy mô công nghiệp khi những nhà máy, công trình sử dụng nguồn nước khổng lồ mở rộng trong tiến trình phát triển của kinh tế – xã hội.