Liên hệ
PGS.TS Trần Hồng Côn

PGS.TS Trần Hồng Côn

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hồng Côn - Nguyên chủ nhiệm bộ môn công nghệ hóa học của Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên.

Thông tin thêm: