Liên hệ
PGS.TS Đồng Kim Loan

PGS.TS Đồng Kim Loan

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đồng Kim Loan nguyên giảng viên cao cấp khoa môi trường - Đại học Khoa Học Tự Nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội).