Phụ kiện máy lọc nước NIKAWA

Bình áp máy lọc nước RO

Bình áp máy lọc nước RO

08 December, 2016

Bình tích áp máy lọc nước RO Bình áp máy lọc nước là một phần không thể…

Xem thêm
Vòi máy lọc nước

Vòi máy lọc nước

08 December, 2016

Vòi lấy nước tinh khiết trong máy lọc nước RO Trong sơ đồ cấu tạo của một…

Xem thêm
Bơm tăng áp

Bơm tăng áp

08 December, 2016

Bơm tăng áp cho dòng nước chạy qua các cốc lọc và màng RO Bơm tăng áp…

Xem thêm
Adaptor bơm tăng áp

Adaptor bơm tăng áp

08 December, 2016

Adaptor cấp điện cho bơm tăng áp RO Thiết bị Adaptor trong máy lọc nước RO ở…

Xem thêm
Van điện từ

Van điện từ

08 December, 2016

Van điện từ trong máy RO gia đình Van điện từ (VĐT) trong sơ đồ lắp đặt…

Xem thêm
Van áp máy lọc nước

Van áp máy lọc nước

08 December, 2016

Van áp thấp, van áp cao trong máy lọc nước RO Van áp thấp (VAT): là một…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 9 đèn UV

Lõi lọc nước số 9 đèn UV

06 December, 2016

Đèn UV STERILIZER diệt khuẩn cho lõi lọc số 9 Đèn UV STERILIZER có tác dụng diệt…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 9 – Lõi lọc nước GAC NIKAWA

Lõi lọc nước số 9 – Lõi lọc nước GAC NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 9 - Lõi lọc nước GAC NIKAWA Lõi lọc nước GAC là lõi lọc…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 8 – Lõi lọc nước Nano Silver NIKAWA

Lõi lọc nước số 8 – Lõi lọc nước Nano Silver NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 8 Nano Silver NIKAWA Lõi lọc nước số 8 dùng trong máy lọc nước…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 7 – Lõi lọc nước ANKALINE NIKAWA

Lõi lọc nước số 7 – Lõi lọc nước ANKALINE NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 7 ANKALINE Lõi lọc nước số 7 dùng trong máy lọc nước gia đình…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 6 – Lõi lọc nước Mineral Rock NIKAWA

Lõi lọc nước số 6 – Lõi lọc nước Mineral Rock NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 6 Mineral Rock NIKAWA Lõi lọc nước số 6 Mineral Rock than tạo khoáng…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 5 – Lõi lọc nước JPG NIKAWA

Lõi lọc nước số 5 – Lõi lọc nước JPG NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 5 JPG NIKAWA Lõi lọc nước số 5 T33 JPG than hoạt tính lọc…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 5 – Lõi lọc nước T33 NIKAWA

Lõi lọc nước số 5 – Lõi lọc nước T33 NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 5 NIKAWA Lõi lọc nước số 5 T33 than hoạt tính dạng hạt, loại…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước CTO NIKAWA

Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước CTO NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc nước số 3 CTO NIKAWA Lõi lọc nước số 3 là lõi lọc than hoạt…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước CTOP NIKAWA

Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước CTOP NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 3 CTOP NIKAWA Lõi lọc nước số 3 dùng trong máy lọc nước RO…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước LRC NIKAWA

Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước LRC NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 3 LRC NIKAWA Lõi lọc nước số 3 LRC là lõi than hoạt tính…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước UFC NIKAWA

Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước UFC NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 3 UFC NIKAWA Lõi lọc nước số 3 là lõi lọc than hoạt tính…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước BBC NIKAWA

Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước BBC NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 3 BBC NIKAWA Lõi lọc nước số 3 BCC là một trong những linh…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước PP NIKAWA

Lõi lọc nước số 3 – Lõi lọc nước PP NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 3 BBC NIKAWA Lõi lọc nước số 3 BCC là một trong những linh…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 2 – Lõi lọc nước OCB NIKAWA

Lõi lọc nước số 2 – Lõi lọc nước OCB NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 2 OCB NIKAWA Là lõi lọc than hoạt tính dạng hạt in dập chữ…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 2 – Lõi lọc nước GAC NIKAWA

Lõi lọc nước số 2 – Lõi lọc nước GAC NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc nước số 2 GAC NIKAWA Là lõi lọc than hoạt tính cao cấp vỏ cứng…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 1 PPJ NIKAWA

Lõi lọc nước số 1 PPJ NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 1 PPJ NIKAWA Lõi lọc nước số 1 PPJ dùng trong máy lọc nước…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 1 BDL NIKAWA

Lõi lọc nước số 1 BDL NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc nước số 1 PPBDLLõi lọc số 1 BDL NIKAWA Lõi lọc nước số 1 BLD…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 1 PP1B NIKAWA

Lõi lọc nước số 1 PP1B NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc nước số 1 PP1B NIKAWA Lõi lọc nước số 1 PP1B dùng trong máy lọc…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 1 PPUSA NIKAWA

Lõi lọc nước số 1 PPUSA NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc nước số 1 PPUSA NIKAWA Lõi lọc nước số 1 PPUSA dùng trong máy lọc…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 3 ZACTIC NIKAWA

Lõi lọc nước số 3 ZACTIC NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 3 ZACTIC NIKAWA Lõi lọc nước số 3 ZACTIC dùng trong máy lọc nước…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 2 OCBTIC NIKAWA

Lõi lọc nước số 2 OCBTIC NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc nước số 2 OCBTIC NIKAWA Lõi lọc nước số 2 OCBTIC Là lõi lọc than…

Xem thêm
Lõi lọc nước số 1 ZMPTIC NIKAWA

Lõi lọc nước số 1 ZMPTIC NIKAWA

06 December, 2016

Lõi lọc số 1 ZMPTIC NIKAWA Lõi lọc nước số 1 ZMPTIC dùng trong máy lọc nước…

Xem thêm
Màng lọc RO NIKAWA

Màng lọc RO NIKAWA

05 December, 2016

Màng lọc RO gia đình NIKAWA Màng lọc RO hay lõi lọc nước số 4 chính là…

Xem thêm
Send message via your Messenger App