MEM VI SINH BIO – EM

men-vi-sinh-bio-em

Chế phẩm BIO-EM chứa nhiều chủng vi sinh vật như Bacillus sp, Lactobacillus sp, Streptomyces sp, Saccharomyces sp, Aspergillus sp, Nitrobacter sp, Nitrosomonas sp…. Đây là sản phẩm dùng trong việc tiêu diệt các loại vi trùng gây bệnh tồn tại trong môi trường nước.

Ưu điểm

  • Các vi sinh vật có lợi trong chế phẩm sẽ tham gia vào quá trình làm giảm nồng độ các chỉ số COD, BOD5, TSS, H2S, NH4, NH3, NO2… có trong nước thải
  • Có khả năng phân giải nhanh các hợp chất hữu cơ có trong nguồn nước thải
  • Tăng khả năng sự tạo bông và kết lắng của bùn hoạt tính, tăng mật độ vi sinh vật hữu ích trên các màng đệm sinh học giúp tăng cường hiệu quả trong các hệ thống xử lý nước thải
  • Dùng để ổn định các chỉ tiêu và hạn chế tối đa sự ô nhiễm khi xả thải ra môi trường

BIO-EM thích hợp dùng trong xử lý các nguồn nước thải bệnh viện, thực phẩm, dệt nhuộm, bia rượu,…

Leave your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send message via your Messenger App