Chưa được phân loại

Màng RO Suez

Màng RO Suez

Màng RO GE được Toàn Á nhập khẩu chính hãng từ Mỹ. Sản phẩm phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi công suất lớn, tạo ra nguồn nước tinh khiết từ bất kỳ nguồn nào như nước mặt, nước giếng, nước biển, nước máy.

Toan A Athena Fulland