Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2019-2020

Nội dung bài viết

Chiều ngày 17/01/2020, Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Toàn Á đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị có: ông An Ngọc Cường – Tổng Giám Đốc, bà Hà Thị Kim Anh, ông Nguyễn Toàn Thiệp – P. Tổng Giám Đốc, và sự tham gia của 11 trưởng phòng, và phụ trách các phòng ban.

Hội nghị đã được nghe báo cáo của các phòng ban tổng kết kết quả hoạt động năm 2019. Năm 2019 là một năm đầy nỗ lực và cố gắng của các toàn thể nhân viên trong toàn Công ty, kết quả kinh doanh sản xuất đã có nhiều thay đổi cũng như bước tiến phát triển vượt bậc. Bên cạnh đó, khi nhìn nhận và đánh khách quan, vẫn còn những điểm Công ty cần đổi mới trong năm tới 2020. Từ những việc đã làm được, chưa làm được, những ưu điểm, hạn chế đang tồn tại, những mặt cần khắc phục, rút kinh nghiệm là cơ sở đề ra phương hướng hoạt động nhằm khắc phục, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Hội nghị cũng đã bình bầu ra những cá nhân có thành tích làm việc xuất sắc trong năm 2019 để trao thưởng trong Tiệc Tất niên công ty.

Tổng kết Hội nghị, ông An Ngọc Cường đã khẳng định các nhiệm vụ năm 2019 đã hoàn thành tốt các nội dung kết hoạch đầu năm đề ra. Và từ những ý kiến đóng góp của tất cả các thành viên, Hội nghị đã đề ra được rõ phương hướng phát triển trong năm tới cho toàn thể công ty, để có thể phát triển tốt hơn nữa trong năm 2020.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2019-2020 Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2019-2020 hội nghị tổng kết Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2019-2020

Đánh giá

5/5

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tin bài liên quan

Toan A Athena Fulland