Xử lý nước thải xi mạ

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ được sử dụng cho các ngành hoàn thiện và mạ kim loại. Hệ thống loại bỏ hoàn toàn dư lượng kim loại nặng, dầu và chất rắn lơ lửng trước khi thải ra môi trường. Nước thải đầu ra đảm bảo tuân thủ QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

Ngành công nghiệp xi mạ phát sinh nước thải trong nhiều quá trình như: nước rửa, tráng, vệ sinh nhà máy, làm mát thiết bị… Thành phần ô nhiễm đáng chú ý nhất trong nước thải xi mạ là pH thấp và kim loại nặng – nguyên liệu ban đầu được sử dụng như: crom, niken, đồng, kẽm,… với nồng độ mỗi chất khác nhau. Các ion kim loại có thể gây hại nghiêm trọng cho con người, động vật, thực vật và môi trường. Do đó, mục tiêu quan trọng nhất là phải loại bỏ các vật liệu này.

Xử lý nước thải xi mạ đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn so với nhiều loại nước thải khác. Chính vì vậy, hệ thống của có cấu tạo khá phức tạp để loại bỏ nhiều loại ô nhiễm vô cơ, hóa học. Lựa chọn một hệ thống chất lượng sẽ giúp chủ đầu tư tránh được những chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng, cũng như đảm bảo không phải chịu các khoản phạt nặng về môi trường.

Toan A Athena Fulland