Xử lý nước thải làng nghề

Tại Việt Nam, văn hóa làng nghề rất phát triển từ thời xa xưa. Các làng nghề phân bố rải rác, ở khắp các tỉnh thành trên đất nước, chủ yếu tập trung tại các miền quê. Một hộ sản xuất có thể tạo ra lượng nước thải không đáng chú ý, tuy nhiên với số lượng nhiều hộ dân trong một làng cùng làm sản xuất sẽ tạo ra lượng thải đáng kể. Tuy nhiên, hiện nay việc chú ý xử lý nước thải làng nghề vẫn chưa được chú trọng triệt để.

Theo tính toán, trên cả nước có đến 1450 làng nghề, trong đó có sản xuất giấy, sản xuất đường, làng nghề thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, dệt may truyền thống,… Mỗi làng nghề có đặc trưng sản xuất khác nhau, nên cũng sẽ tạo ra nước thải có tính khác biệt khá lớn.

Ví dụ, làng nghề sản xuất giấy tạo ra nước thải rất lớn trong các công đoạn sơ chế, làm sạch, tẩy trắng sản phẩm,… Làng nghề dệt may tạo ra nước thải trong các công đoạn làm trắng vải, tẩy vải,…

Tùy theo tính chất nước thải sẽ áp dụng các công nghệ khác nhau như: màng sinh học MBR, kỵ khí, xử lý hóa học, xử lý vật lý…

Việc xây dựng các hệ thống xử lý nước thải làng nghề giúp tiến đến một nền sản xuất văn minh, an toàn, hơn hết là bảo vệ sức khỏe của chính người dân địa phương.

Toan A Athena Fulland