Xử lý nước thải sản xuất giấy

Các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy tạo ra một lượng lớn nước thải với nhiều tạp chất dư thừa, gây ra một số nhiều vấn đề ô môi trường. Chúng tôi hiểu rằng, bạn đang tìm cách xử lý nước thải sản xuất giấy hiện đại, đáng tin cậy và cho phép giảm thiểu chi phí, hiệu suất tối đa và duy trì ổn định sản xuất. 

Đặc điểm của nước thải ngành công nghiệp giấy là chứa nhiều chất hữu cơ phân hủy sinh học, chất rắn lơ lửng, chất tẩy trắng hóa học, đất đá, thuốc bảo vệ thực vật… Khi đó, nhiều công nghệ có thể được sử dụng, tùy thuộc vào những trao đổi, mong muốn của chủ đầu tư với đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, xử lý sinh học hiện nay vẫn được xem là giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để loại bỏ các chất ô nhiễm này.

Một hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy tiêu chuẩn sẽ giúp người sử dụng tối ưu hóa sự phân tán oxy, giảm tích tụ bùn và hạn chế cao nhất việc nạo vét tốn kém. Dự án được xây dựng dựa trên những phân tích, tính toán về đặc điểm nước thải, công suất sử dụng, sự biến động thành phần ô nhiễm, vị trí xả thải,… Nước thải sau làm sạch sẽ đáp ứng QCVN 40:2011/BTNMT về xử lý nước thải công nghiệp.