Xử lý nước thải phòng thí nghiệm

Phương pháp xử lý nước thải phòng thí nghiệm

Phương pháp xử lý nước thải phòng thí nghiệm hiệu quả

Cùng với sự phát triển của khoa học – kỹ thuật, hàng loạt phòng thí nghiệm được mở ra đi cùng đó là khó khăn trong giải quyết nguồn nước thải đi cùng. Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm đòi hỏi quy trình kĩ thuật khắt khe, sẽ được Toàn Á JSC trình bày ở bài viết dưới đây.

Với sự phát triển của khoa học – kỹ thuật, công tác nghiên cứu khoa học cũng ngày càng mở rộng nhiều hơn. Các phòng thí nghiệm lớn của các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường học, bệnh viện,… lần lượt được mở ra. Khi đó, các hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm được yêu cầu lắp đặt để giải quyết vấn đề xả thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

Lượng nước thải trong các phòng thí nghiệm thường không lớn như các ngành dịch vụ, công nghiệp. Tuy nhiên, chúng lại chứa các chất nhiều hợp chất hóa học, có thể có hoạt tính mạnh sẽ gây hại cho môi trường và con người sống gần đó. Thông thường, một số chất điển hình như: bezen, photpho, nito, Clo, sunfat,… Bên cạnh đó, những phòng xét nghiệm của các bệnh viện, thí nghiệm vi sinh có thể liên quan đến máu, vi sinh vật, các yếu tố gây bệnh khi được phát sinh ra bên ngoài.

Mỗi cơ sở nghiên cứu một lĩnh vực riêng biệt, do đó, nước thải của những đơn vị này có thể có khác biệt rất lớn về thành phần, lưu lượng, các chỉ tiêu sinh học, vật lý hay hóa học. Vì vậy, các hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm cũng sẽ được thiết kế chuyên biệt. Nước thải đầu ra đáp ứng QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế.

Toan A Athena Fulland