Xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp là giải pháp hữu hiệu nhất để giảm nồng độ các chất ô nhiễm đạt mức cho phép trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Các ngành công nghiệp cần nước cho đầu vào sản xuất thì sẽ tạo ra nguồn thải ở đầu ra. Nước thải chính là sản phẩm phụ của quá trình. Vì vậy, cho dù đó là ngành: thực phẩm, đồ uống, dệt nhuộm, sơn mạ… đều cần đến một hệ thống xử lý nước thải.

Nước thải hấp thụ nhiều loại ô nhiễm trong quá trình tiền, trong và sau sản xuất. Các thông số ô nhiễm điển hình bao gồm: chất rắn lơ lửng (TSS), chất béo, dầu mỡ (FOG), pH, vi khuẩn, selen, kim loại nặng, và các hóa chất được quy định khác.

Xây dựng một hệ thống xử lý nước thải công nghiệp chất lượng sẽ giúp chủ đầu tư giải quyết được các vấn đề sau:

  • Tuân thủ các yêu cầu quy định pháp luật nghiêm ngặt: QCVN 40:2011 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. Với một số ngành đặc thù sẽ có thêm những quy chuẩn riêng.
  • Giảm hoặc loại bỏ phụ phí nước thải liên quan đến việc xả thải chưa qua xử lý đến một đơn vị xử lý trung gian. Đặc biệt, phương pháp xử lý tại chỗ này rất tối ưu với những nhà máy công nghiệp lớn.
  • Dễ dàng chuyển đổi hệ thống xử lý thành tái sử dụng nước thải chất lượng cao để giảm chi phí vận hành nhà máy.
  • Có thể chuyển nước thải thành năng lượng xanh, bằng việc sử dụng khí sinh học được tạo ra từ nước thải thông qua quá trình phân hủy kỵ khí. Năng lượng tái tạo được tạo ra tiết kiệm chi phí lâu dài.
  • Giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh, nâng cao uy tín của doanh nghiệp với địa phương và người tiêu dùng.